Mijn favorieten

Disclaimer

Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Elzen Maas makelaars.


Merkenrecht

Elzen Maas makelaars is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Elzen Maas makelaars.


Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Elzen Maas makelaars aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Elzen Maas makelaars niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van elzenmaas.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Elzen Maas makelaars aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.
 

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.

Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan Elzen Maas makelaars doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom Elzen Maas makelaars. Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.
 

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.


© 2012 Elzen Maas makelaars BV
Alle rechten voorbehouden